4,0 / 5 uit 45 Google Reviews.

Opstook protocool

Er dient het opwarming protocol te worden gevolgd, welke wordt gegeven door de fabrikant van het vloerwarmingssysteem.

Algemene werkwijze vloerverwarming
Bij dekvloeren met vloerverwarming dient het opstook protocol ten alle tijden gevolgd te worden alvorens er verlijmd kan worden. Onderstaand protocol wordt algemeen gehanteerd.

Mocht de installateur van de vloerverwarming een afwijkend protocol hanteren dient u deze te volgen.

Opstook protocol:
Dag 1:    aanvangstermeratuur in het systeem van 20
Dag 2:   opstoken naar 25
Dag 3:   opstoken naar 30
Dag 4:   opstoken naar 35
Dag 5:   opstoken naar 40
Dag 6:   opstoken naar 45 (maximale temperatuur)

Al naar gelang van de laagdikte van de dekvloer, wordt de maximale temperatuur vastgehouden. (gemiddeld 5cm = 5 dagen)

Dag 7:   max. temp. 45
Dag 8:   max. temp. 45
Dag 9:   max. temp. 45
Dag 10: max. temp. 45
Dag 11: max. temp. 45
Dag 12: afstoken naar 40
Dag 13: afstoken naar 35
Dag 14: afstoken naar 30
Dag 15: afstoken naar 25
Dag 16: afstoken naar 20
Dag 17: uitschakelen
Dag 18: uitgeschakeld
Dag 19: installeren van de vloer

48 uur na het installeren mag de vloer weer worden opgestookt naar aanvangstemperatuur en vervolgens 2 graden per dag.

Na het volgen van dit protocol dienen de nodige inspecties gedaan worden zodat bepaald kan worden hoe er gelijmd kan worden. Let wel dat het restvochtpercentage bij vloeren met vloerverwarming aan strengere eisen voldoen (1,8% CM bij zandcement/ o,3% CM bij anhydriet).

Bovenstaand advies is gebaseerd op de meest voorkomende handelwijze in de markt. Aan bovenstaand advies kunnen geen rechten worden ontleend.

Tips voor vloerverwarming en parket
Leg geen vloerkleed/ parket op een parketvloer met vloerverwarming. Deze veroorzaakt plaatselijk temperatuursverhoging. Bij zwevend leggen altijd dampfolie gebruiken i.v.m. eventuele cond